ภาษาอังกฤษ

toothbrush

ภาษาไทย
แปรงสีฟัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
toothbrushตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างToothbrush and toothpasteคำแปลแปรงสีฟันและยาสีฟัน
toothbrushesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างDo you have toothbrushes?คำแปลคุณมีแปรงสีฟันหรือไม่

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย