ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tooth

คำแปล
My
ของฉัน
ของผม
grandfather
ตา
ปู่
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
teeth
ฟัน
.
ณปู่ของฉนไม
My
ของฉัน
ของผม
grandmother
ยาย
ย่า
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
teeth
ฟัน
.
ณยาของฉนไม
She
เธอ
has
มี
big
ใหญ่
teeth
ฟัน
.
นของเธอใหญ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย