ภาษาอังกฤษ

tooth

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
teethตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างMy grandfather does not have teeth.คำแปลณปู่ของฉนไม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย