ภาษาอังกฤษ

tonight

ภาษาไทย
คืนนี้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
tonightตัวอย่างThey go to a dinner tonight.คำแปลพวกเขาไปกินอาหารเย็นคืนนี้

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย