ภาษาอังกฤษ

tongue

ภาษาไทย
ลิ้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
tongueตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างSpanish is her mother tongue.คำแปลภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ของเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย