ภาษาอังกฤษ

tomorrow

ภาษาไทย
วันพรุ่งนี้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
tomorrowตัวอย่างTomorrow morning, we work!คำแปลวันพรุ่งนี้ตอนเช้า พวกเราทำงาน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย