ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tomorrow

คำแปล
วันพรุ่งนี้
We
พวกเรา
work
ทำงาน
งาน
tomorrow
วันพรุ่งนี้
.
พวกเราทำงานวันพรุ่งนี้
1 ความคิดเห็น
Tomorrow
วันพรุ่งนี้
morning
เช้า
ตอนเช้า
อรุณ
,
we
พวกเรา
work
ทำงาน
งาน
!
วันพรุ่งนี้ตอนเช้า พวกเราทำงาน
Drink
ดื่ม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
milk
นม
by
โดย
tomorrow
วันพรุ่งนี้
!
ดื่มนมนั่นภายในวันพรุ่งนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย