ภาษาอังกฤษ

tomato

ภาษาไทย
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
tomatoตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a tomato and an apple.คำแปลฉันมีมะเขือเทศลูกหนึ่งและแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย