ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tomato

คำแปล
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
a
หนึ่ง
tomato
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)
and
และ
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
ฉันมีมะเขือเทศลูกหนึ่งและแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
The
thechild
เด็ก
ลูก
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
child
thechild
เด็ก
ลูก
เด็ก
ลูก
eats
รับประทาน
กิน
a
หนึ่ง
tomato
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)
.
เด็กกินมะเขือเทศ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
tomato
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)
.
ฉันกินมะเขือเทศ
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย