ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

told

คำแปล
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
already
แล้ว
told
ได้บอก
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
that
ว่า
นั่น
นั้น
she
เธอ
is
isnot
ไม่ได้เป็น
อยู่
เป็น
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
here
ที่นี่
.
ฉันได้บอกคุณแล้วว่าเค้าไม่อยู่ที่นี่
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
told
ได้บอก
me
ผม
ฉัน
.
พวกเขาได้บอกฉัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
told
ได้บอก
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันได้บอกคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ tell


PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย