ภาษาอังกฤษ

together

ภาษาไทย
ด้วยกัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
togetherตัวอย่างWe read the book together.คำแปลพวกเราอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย