ภาษาอังกฤษ

to

ภาษาไทย
ถึง, สู่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
toตัวอย่างI walk to her.คำแปลฉันเดินเข้าหาเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย