ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

to

คำแปล
ถึง, สู่
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
to
ถึง
สู่
have
มี
a
หนึ่ง
dog
หมา
สุนัข
.
ฉันอยากได้หมา
2 ความคิดเห็น
She
เธอ
listens
ฟัง
to
ถึง
สู่
them
พวกเธอ
พวกเขา
.
เธอฟังพวกเขา
2 ความคิดเห็น
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
walk
เดิน
to
ถึง
สู่
her
เธอ
ของเธอ
.
ฉันเดินเข้าหาเธอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย