ภาษาอังกฤษ

title

ภาษาไทย
ยศ, ชื่อเรื่อง, หัวข้อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
titleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHis name appeared on the property title.คำแปลชื่อของเขาปรากฏอยู่บนชื่อของสถานที่นั่น
titlesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe titlesคำแปลชื่อเรื่อง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย