ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

time

คำแปล
เวลา
One
หนึ่ง
time
เวลา
or
หรือ
two
สอง
times
ครั้ง
?
หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
time
เวลา
or
หรือ
two
สอง
times
ครั้ง
?
หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
time
เวลา
or
หรือ
two
สอง
times
ครั้ง
?
หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย