ภาษาอังกฤษ

thought

ภาษาไทย
คิด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thinksตัวอย่างShe thinks that it is fish.คำแปลเธอนึกว่ามันคือปลา
thinkตัวอย่างI think I know the answer.คำแปลฉันคิดว่าฉันรู้คำตอบ
thoughtตัวอย่างI thought they are doctors, but they are lawyers.คำแปลผมนึกว่าพวกเขาเป็นหมอแต่พวกเขาเป็นนักกฎหมาย
thinkingตัวอย่างI am thinking of what to eat.คำแปลฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไร
thinkตัวอย่างI am going to think about this tonight.คำแปลฉันกำลังจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คืนนี้

การเชื่อมthink

PersonPresentPast
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย