ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

this

คำแปล
นี่, นี้
This
นี้
นี่
newspaper
หนังสือพิมพ์
is
อยู่
คือ
เป็น
free
ฟรี
.
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ฟรี
1 ความคิดเห็น
This
นี่
นี้
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
worst
แย่ที่สุด
beach
ชายหาด
.
นี่คือชายหาดที่แย่ที่สุด
This
นี่
นี้
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
simple
เรียบง่าย
hat
หมวก
.
นี่คือหมวกเรียบๆใบหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย