ภาษาอังกฤษ

thirty

ภาษาไทย
สามสิบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thirtyตัวอย่างShe is thirty-three.คำแปลเธออายุสามสิบสามปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย