third

คำแปล
ที่สาม
Tomorrow
วันพรุ่งนี้
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
third
ที่สาม
day
วัน
.
วันพรุ่งนี้คือวันที่สาม
We
พวกเรา
have
มี
a
หนึ่ง
third
ที่สาม
daughter
ลูกสาว
.
พวกเรามีลูกสาวคนที่สาม
Today
วันนี้
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
third
ที่สาม
day
วัน
.
วันนี้คือวันที่สาม

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย