ภาษาอังกฤษ

third

ภาษาไทย
ที่สาม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thirdตัวอย่างTomorrow is the third day.คำแปลวันพรุ่งนี้คือวันที่สาม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย