ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thing

คำแปล
สิ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
thing
สิ่ง
.
ฉันมีของอย่างเดียวกัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
thing
สิ่ง
.
ฉันมีของอย่างเดียวกัน
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
ask
ถาม
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
thing
สิ่ง
.
คุณถามเรื่องเดียวกัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย