ภาษาอังกฤษ

thing

ภาษาไทย
สิ่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
thingตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have the same thing.คำแปลฉันมีของอย่างเดียวกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย