ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

they

คำแปล
พวกเธอ, สิ่งของเหล่านั้น, พวกเขา
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
read
อ่าน
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
7 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
read
อ่าน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
.
พวกเขาอ่านหนังสือ
3 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
eat
รับประทาน
กิน
bread
ขนมปัง
.
พวกเขากินขนมปัง
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันแปร

ตัวเลขเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย