ภาษาอังกฤษ

there

ภาษาไทย
ที่นั่น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thereตัวอย่างWe will go there tonight.คำแปลพวกเราจะไปที่นั่นคืนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย