ภาษาอังกฤษ

theory

ภาษาไทย
ทฤษฎี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
theoryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is an important theory.คำแปลทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่สำคัญ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย