ภาษาอังกฤษ

then

ภาษาไทย
แล้ว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thenตัวอย่างThen and nowคำแปลตอนนั้นและตอนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย