ภาษาอังกฤษ

their

ภาษาไทย
ของพวกเขา, ของพวกเธอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
theirตัวอย่างTheir children speak English.คำแปลลูกของพวกเธอพูดภาษาอังกฤษ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย