ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

theater

คำแปล
โรงละคร, โรงหนัง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
theater
โรงละคร
โรงหนัง
.
ฉันกำลังจะไปโรงละครโรงนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
to
ถึง
สู่
go
ไป
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
movie
หนัง
theater
โรงหนัง
โรงละคร
.
ฉันชอบไปโรงหนังโรงนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
theater
โรงละคร
โรงหนัง
โรงละคร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย