ภาษาอังกฤษ

the

ภาษาไทย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
theตัวอย่างThe boy eats an apple and I eat bread.คำแปลเดกผู้ชายคนนี้นแอปเปิ้ลลกหนึ่งและฉนกนขนมป

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย