ภาษาอังกฤษ

that

ภาษาไทย
นั้น, นั่น, ว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
thatตัวอย่างYou will pay for that!คำแปลคุณจะชดใช้สำหรับเรื่องนั้น
thoseตัวอย่างThose are your dogs.คำแปลหมาเหล่านั้นเป็นของคุณ
thatตัวอย่างThat boy reads a menu.คำแปลเด็กผู้ชายคนนั้นอ่านรายการอาหารเล่มหนึ่ง
thoseตัวอย่างI like those dresses.คำแปลฉันชอบชุดกระโปรงพวกนั้น
thatตัวอย่างYou know that I love them!คำแปลคุณรู้ว่าฉันรักพวกเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย