ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

that

คำแปล
นั้น, นั่น, ว่า
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
know
รู้จัก
รู้
that
ว่า
นั้น
นั่น
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
know
รู้จัก
รู้
.
ฉันรู้ว่าคุณรู้
3 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
will
จะ
pay
ชดใช้
จ่ายเงิน
จ่าย
for
สำหรับ
เพื่อ
เป็นเวลา
that
นั่น
นั้น
ว่า
!
คุณจะชดใช้สำหรับเรื่องนั้น
That
นั่น
นั้น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
egg
ไข่
.
นั่นคือไข่ฟองหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย