ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

thanks

คำแปล
ขอบคุณ
Hello
สวัสดี
and
และ
thanks
ขอบคุณ
!
สวัสดีและขอบคุณ
6 ความคิดเห็น
Thanks
ขอบคุณ
ขอบคุณ
1 ความคิดเห็น
Yes
ใช่
,
thanks
ขอบคุณ
Germany
ประเทศเยอรมัน
!
ใช่ ขอบคุณประเทศเยอรมัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย