ภาษาอังกฤษ

texts

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
textตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHer text is deep.คำแปลบทความของเธอลกซึ้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย