ภาษาอังกฤษ

test

ภาษาไทย
การทดสอบ, ทดสอบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
testตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHow is the test?คำแปลการทดสอบนี้เป็นอย่างไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย