ภาษาอังกฤษ

tennis

ภาษาไทย
เทนนิส

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
tennisตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy father plays tennis every Sunday.คำแปลคุณพ่อของฉันเล่นเทนนิสทุกวันอาทิตย์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย