ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tennis

คำแปล
เทนนิส
My
ของฉัน
ของผม
parents
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
play
เล่น
tennis
เทนนิส
.
พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
parents
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
play
เล่น
tennis
เทนนิส
.
พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
plays
เล่น
tennis
เทนนิส
every
ทุก
Sunday
วันอาทิตย์
.
คุณพ่อของฉันเล่นเทนนิสทุกวันอาทิตย์
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย