ภาษาอังกฤษ

temperature

ภาษาไทย
อุณหภูมิ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
temperatureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe temperature will be the same tomorrow.คำแปลอุณหภูมิจะเป็นเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย