ภาษาอังกฤษ

tells

ภาษาไทย
บอก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
tellsตัวอย่างHe tells her that he loves her.คำแปลเขาบอกเธอว่าเขารักเธอ
tellตัวอย่างTell her we love her.คำแปลบอกเธอว่าพวกเรารักเธอ
toldตัวอย่างI already told you that she is not here.คำแปลฉันได้บอกคุณแล้วว่าเค้าไม่อยู่ที่นี่
toldตัวอย่างMy brother has told me everything.คำแปลพี่ชายของฉันได้บอกฉันทุกอย่าง
tellตัวอย่างThere is one thing I did not tell you.คำแปลมีสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ได้บอกคุณ

การเชื่อมtell

PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย