ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tell

คำแปล
บอก
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
tell
บอก
him
เขา
.
คุณบอกเขา
6 ความคิดเห็น
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
คือ
เป็น
one
หนึ่ง
thing
สิ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
did
didnot
ไม่ได้
ได้
not
didnot
ไม่ได้
ไม่
ไม่ใช่
tell
บอก
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
มีสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ได้บอกคุณ
1 ความคิดเห็น
Tell
บอก
her
ของเธอ
เธอ
we
พวกเรา
love
รัก
ความรัก
ชอบ
her
ของเธอ
เธอ
.
บอกเธอว่าพวกเรารักเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ tell


PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย