ภาษาอังกฤษ

television

ภาษาไทย
โทรทัศน์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
televisionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you have a television?คำแปลคุณมีทีวีเครื่องหนึ่งไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย