telephone

คำแปล
โทรศัพท์
He
เขา
has
มี
a
หนึ่ง
red
สีแดง
telephone
โทรศัพท์
.
เขามีโทรศัพท์สีแดงเครื่องหนึ่ง
Is
อยู่
คือ
เป็น
there
ที่นั่น
a
หนึ่ง
telephone
โทรศัพท์
here
ที่นี่
?
มีโทรศัพท์ที่นี่ไหม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
telephone
โทรศัพท์
โทรศัพท์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย