ภาษาอังกฤษ

telephone

ภาษาไทย
โทรศัพท์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
telephoneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe has a red telephone.คำแปลเขามีโทรศัพท์สีแดงเครื่องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย