ภาษาอังกฤษ

teeth

ภาษาไทย
ฟัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
teethตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างMy grandfather does not have teeth.คำแปลคุณปู่ของฉันไม่มีฟัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย