ภาษาอังกฤษ

technique

ภาษาไทย
เทคนิค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
techniqueตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOur technique is better.คำแปลเทคนิคของพวกเราดีกว่า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย