ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

technique

คำแปล
เทคนิค
Our
ของพวกเรา
technique
เทคนิค
is
อยู่
คือ
เป็น
better
ดีกว่า
ดีขึ้น
.
เทคนิคของพวกเราดีกว่า
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
technique
เทคนิค
is
เป็น
อยู่
คือ
simple
เรียบง่าย
.
เทคนิคเรียบง่าย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
technique
เทคนิค
เทคนิค
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย