ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

teaching

คำแปล
Teaching
สอน
to
ถึง
สู่
children
เด็ก
ลูก
is
เป็น
อยู่
คือ
important
สำคัญ
.
การสอนเด็กเป็นเรื่องสำคัญ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
teaching
สอน
history
ประวัติศาสตร์
.
ฉันชอบสอนประวัติศาสตร์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lady
สุภาพสตรี
likes
ชอบ
teaching
สอน
to
ถึง
สู่
children
เด็ก
ลูก
.
สุภาพสตรีชอบสอนเด็ก
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ teach


  PersonPresentPast
  Iteachtaught
  he/she/itteachestaught
  you/we/theyteachtaught

  ดูคำนี้ด้วย:

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย