ภาษาอังกฤษ

teachers

ภาษาไทย
ครู

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
teacherตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe teacher writes with a red pen.คำแปลครูคนนั้นเขียนด้วยปากกาแดง
teachersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างBoth are good teachers.คำแปลทั้งสองคือครูที่ดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย