ภาษาอังกฤษ

tea

ภาษาไทย
ชา, น้ำชา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
teaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI drink tea and eat bread.คำแปลฉันดื่มน้ำชาและกินขนมปัง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย