ภาษาอังกฤษ

tall

ภาษาไทย
สูง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
tallตัวอย่างMy father is tall.คำแปลคุณพ่อของฉันสูง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย