ภาษาอังกฤษ

talked

ภาษาไทย
ได้คุย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
talksตัวอย่างHe talks to that woman.คำแปลเขาพูดกับผู้หญิงคนนั้น
talkตัวอย่างI talk with the woman.คำแปลฉันพูดกับผู้หญิง
talkedตัวอย่างYou talked to the American woman.คำแปลคุณได้พูดคุยกันกับผู้หญิงคนอเมริกา
talkingตัวอย่างWe are talking about the doctor.คำแปลพวกเรากำลังพูดถึงหมอคนนี้อยู่
talkตัวอย่างThey did not talk to the doctor.คำแปลพวกเขาไม่ได้พูดกับหมอคนนี้

การเชื่อมtalk

PersonPresentPast
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย