talk

คำแปล
พูดคุย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
talk
พูดคุย
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
.
ฉันพูดกับผู้หญิง
You
พวกคุณ
เธอ
คุณ
talk
พูดคุย
to
ถึง
สู่
them
พวกเธอ
พวกเขา
.
คุณพูดกับพวกเขา
He
เขา
listens
ฟัง
to
ถึง
สู่
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
talk
พูดคุย
.
เขาฟังคุณพูด
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ talk

PersonPresentPast
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย