ภาษาอังกฤษ

taken

ภาษาไทย
พา, เอา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
takesตัวอย่างShe takes my sugar.คำแปลเธอเอาน้ำตาลของฉันไป
takeตัวอย่างWe take a newspaper.คำแปลพวกเราเอาหนังสือพิมพ์ไปฉบับหนึ่ง
tookตัวอย่างShe took her book.คำแปลเธอได้เอาหนังสือของเธอไป
takingตัวอย่างHe does not mind taking a bus.คำแปลเขาไม่รังเกียจการนั่งรถเมล์
takenตัวอย่างHe has taken us to the zoo.คำแปลเขาได้พาพวกเราไปที่สวนสัตว์แห่งนี้
takeตัวอย่างI will take you to the airport.คำแปลฉันจะพาคุณไปที่สนามบินน

การเชื่อมtake

PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย