ภาษาอังกฤษ

system

ภาษาไทย
ระบบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
systemตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis system does not work.คำแปลระบบนี้ใช้งานไม่ได้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย