ภาษาอังกฤษ

symbol

ภาษาไทย
สัญลักษณ์, เครื่องหมาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
symbolตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat building is an important symbol.คำแปลตึกหลังนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญสัญลักษณ์หนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย