ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

swims

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
duck
เป็ด
swims
ว่ายน้ำ
.
เป็ดว่ายน้ำ
1 ความคิดเห็น
He
เขา
swims
ว่ายน้ำ
.
เขาว่ายน้ำ
5 ความคิดเห็น
She
เธอ
swims
ว่ายน้ำ
.
เธอว่ายน้ำ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ swim


PersonPresentPast
Iswimswam
he/she/itswimsswam
you/we/theyswimswam

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย