ภาษาอังกฤษ

surface

ภาษาไทย
พื้นผิว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
surfaceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe surface is orange.คำแปลพื้นผิวเป็นสีส้ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย